flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ІНСТРУКЦІЯ

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО


      Наказом голови

                                                                                           апеляційного суду

Запорізької області

від 18.05.2013р. № 50


 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

в апеляційному суді Запорізької області

 

 1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації апеляційним судом Запорізької області.

 2. Відповідальний працівник, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше як 10 сторінок, упродовж двох робочих днів з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою працівника апарату суду, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян, про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення тощо, тобто щодо усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 3. Працівник апарату суду, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян, на протязі робочого дня з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апарату  апеляційного суду Запорізької області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації. 

 4. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апеляційного суду Запорізької області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформлює рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації - протягом двох робочих днів, передає його працівнику апарату суду відповідального за роботу зі зверненнями громадян для надання його запитувачу інформації.

 5. Працівник апарату суду, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян, на протязі робочого дня рахунок на оплату послуг з копіювання або друк документів надсилає заявнику разом з повідомленням про готовність запитуваної інформації та можливість її отримання після сплати рахунку.

 6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в ньому (додаток 2).

 7. Після надходження коштів на рахунок апеляційного суду Запорізької області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду повідомляє працівника апарату суду, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян, з зазначенням дати надходження коштів на рахунок апеляційного суду Запорізької області.

 8. Відповідь  на запит  на інформацію надається запитувачу  у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат. 

 9. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

 Відмовою вважається ненадходження протягом 20 календарних днів від дати отримання заявником рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок апеляційного суду Запорізької області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду повідомляє службовою запискою працівника апарату суду, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян.

 10. У разі відмови заявника від надання інформації чи несплати ним у терміни, встановлені п.9 цієї Інструкції, витрат, пов’язаних з копіюванням або друком, працівник апарату суду, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян, письмово інформує заявника про залишення його запиту без розгляду.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до  Інструкції

про порядок відшкодування фактичних витрат

 на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

в апеляційному суді Запорізької області

(затвердженої Наказом голови суду №50 від 18.05.2013р.)

 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів

  

№ п/п

Послуга, що надається

Вартість витрат за  виготовлення однієї сторінки

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру  (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній  друк)

0,2 відсотка розміру  мінімальної  заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою  інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки  встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 


 

 

  Додаток 2

до  Інструкції

про порядок відшкодування фактичних витрат

 на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

в апеляційному суді Запорізької області

 (затвердженої Наказом голови суду №50 від 18.05.2013р.)

 

 

Надавач послуг: апеляційний суд Запорізької області

Реєстраційний рахунок: 31255272210616

Банк: ГУ ДКСУ у Запорізькій області

МФО банку: 813015

Код ЄДРПОУ: 02891457

 

Платник: ________________________________________________________________

 

               

Рахунок №_____

 

від «___»___________20____ року

 

№ з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна( без ПДВ), грн.

1

Витрати  на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру 

 

 

 

2

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3

Витрати  на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою  інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього  до сплати: _____________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

Голова суду                                                                  Начальник відділу

______________________                                           планово-фінансової діяльності,

                                                                                       бухгалтерського обліку та звітності

(підпис, П.І.Б.)                                                             _______________________________

                                                                                      (підпис, П.І.Б.)