flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Основні завдання, місія та функції,

що стоять перед судом

 

       Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у межах, встановлених Конституцією та відповідно до законів України.

        Положеннями  статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

          Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус  суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод

Зважаючи на те, що пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України як одна з основних засад судочинства визначена гарантованість забезпечення права на апеляційний перегляд справи, завданням Апеляційного суду Запорізької області є перегляд у апеляційному порядку цивільних справ, кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення, розглянутих судами першої інстанції м. Запоріжжя та Запорізької області.

Функціями Апеляційного суду Запорізької області відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є:

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус  суддів» визначає основну місію суду -  забезпечення кожній людині право на справедливий суд  та  повагу до інших  прав і свобод.

Ми працюємо для ЗАХИСТУ ВАШИХ ПРАВ, свобод та законних інтересів.