flag Судова влада України

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу Запорізького апеляційного суду

(затверджені рішенням зборів суддів від 19.09.2019 №5 зі змінами внесеними рішенням зборів суддів

від 09.07.2021 №5, рішенням зборів суддів від 10.04.2024 №2 )

 

1.     Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Запорізького апеляційного суду (далі – Засади) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення).

Засади визначають порядок використання автоматизованої системи документообігу в Запорізькому апеляційному суді (далі – АСДС).

1.2. У Запорізькому апеляційному суді (далі – Суд) використовується комп’ютерна програма "Д-3", як автоматизована система документообігу суду, розроблена для загальних судів адміністратором автоматизованої системи - ДП «Інформаційні судові системи».

1.3. Збори суддів Суду мають визначені Положенням повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку використання АСДС.

Збори суддів затверджують Засади використання АСДС.

У разі внесення змін до Засад використання АСДС збори суддів Суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Засади вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-сторінці суду веб-порталу «Судова влада України» не пізніше робочого дня, що настає після проведення зборів суддів.

 

2. Розподіл судових справ між суддями

 

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в Суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до АСДС, працівниками апарату суду, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ. Функціональні обов’язки, права користувачів АСДС визначаються наказами керівника апарату суду.

 

2.2. У суді застосовується:

автоматизований розподіл судових справ після реєстрації відповідної судової справи;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

повторний автоматизований розподіл судових справ:

 

2.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

 

2.4. У Суді запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду окремих категорій судових справ, які розглядаються в порядку кримінального судочинства, а саме:

щодо розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх;

з розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних (слідчих) розшукових дій.

 

2.5. Збори суддів Суду визначають склади постійно-діючих колегій суддів судових палат Суду, що складаються з основного  та резервного складу.

У разі потреби до складу постійно-діючих колегій можуть бути внесено зміни рішенням зборів суддів Суду. Пропозиції щодо зміни складу постійно-діючих колегій вносяться головою суду, заступником голови суду або секретарем судової палати.

Спеціалізація судді при розподілі справ визначається з урахуванням до складу якої судової палати він входить.

Відповідно до п.п.2.3.21. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, з урахуванням принципу універсальності суддів, у разі неможливості АСДС сформувати склад колегії суддів для розгляду кримінального  провадження (справи), апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів з числа суддів судової палати з розгляду кримінальних справ через відсутність достатньої кількості суддів постійно-діючих колегій (як основного так і резервного складу), які можуть здійснювати розгляд провадження (справи), до автоматизованого розподілу залучаються всі судді без змінення спеціалізації, виключно як члени судової колегії, з урахуванням того, що суддя-доповідач (головуючий) визначається зі складу суддів судової палати з розгляду кримінальних справ.

У разі формування АСДС судової колегії до складу якої входять судді різних судових палат, суддя-доповідач узгоджує дату та час призначення справи до розгляду з усіма суддями - членами колегії з метою уникнення призначення на один і той же час двох і більше справ.

(п.2.5. зі змінами, затвердженими рішенням зборів суддів №5 від 09.07.2021, зміни діють з 12.07.2021р.)

Відповідно до підпункту 2.3.25 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України  від 26.11.2010 №30 (в редакції від 15.09.2016), з метою дотримання строків розгляду, у разі тривалої відсутності судді-члена колегії судової палати з розгляду кримінальних справ (відпустка тривалістю більше 14 календарних днів, тривале перебування на лікарняному) проводити його заміну із залученням членом колегії судді судової палати з розгляду цивільних справ. Заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача. Службова записка судді-доповідача  повинна містити обґрунтування (підстави) для проведення заміни члена колегії та надаватися не пізніше ніж за один день до розгляду справи. Положення цього абзацу застосовується у разі, коли кількісний склад судової палати з розгляду кримінальних справ не перевищує три судді.

 (п.2.5.  доповнено абз.6, зміни затверджено рішенням зборів суддів №2 від 10.04.2024,  зміни діють з 11.04.2024р.)

 

2.6. Для розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій зборами суддів за пропозицією голови суду (виконуючого обов’язки голови) визначаються слідчі судді.

Графік чергувань слідчих суддів визначається розпорядженням голови суду або суддею, який виконує його обов’язки на один тиждень, з урахуванням робочих, вихідних та святкових днів.

До графіку чергувань на кожен робочий день вносяться не менше двох слідчих суддів, у вихідні та святкові дні один слідчий суддя. У разі відсутності одного з визначених у розпорядженні слідчих судів (хвороба, відрядження, відпустка) до розподілу залучається інший слідчий суддя за розпорядженням голови суду або судді, який виконує його обв’язки.

Коефіцієнт складності справ за клопотаннями щодо негласних (слідчих) дій та клопотань у рамках оперативно-розшукових та контррозвідувальних дій встановлюється як 0,1.

 

2.7. Коефіцієнт форми участі судді у розгляді справ:

Суддя-доповідач         -  1

Член колегії     -  0

Коефіцієнти навантаження для суддів, які обіймають адміністративні посади (голова суду, заступники голови суду), суддів - секретарів судових палат визначаються (переглядаються)  зборами суддів.

 

3. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

3.1.  Раніше визначеному в судовій справі судді-доповідачу передаються матеріали, справи (провадження), апеляційні скарги в порядку та з дотриманням вимог п. 21 розділу VIII розділу Положення (в редакції Рішення Ради суддів України від 02.03.2018р), який чинний з 15.03.2018.

 

4. Повторний автоматизований розподіл справ у разі відсутності судді-члена колегії

 

4.1.  Повторний автоматизований розподіл справ проводиться з урахування принципу незмінності складу суду та відповідно до п.п. 2.3.25 Положення за мотивованим розпорядженням керівника апарату суду або виконуючого обов’язки керівника апарату суду на підставі службової записки судді-доповідача у справі.

 

5. Прикінцеві положення

 

5.1. Засади втрачають чинність з моменту підключення Суду до модуля автоматизованого розподілу Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи (ЄСІТС).