flag Судова влада України

 

Історія судових органів Запорізької області бере свій початок з 1920 року. Діяв Олександрівський губернський відділ юстиції. На території губернії було створено 6 повітів: Запорізький, Мелітопольський, Бердянський, Гуляйпільський, В.Токмацький, Генічеський. Дільничні суди були утворені тільки в трьох повітах: Запорізький - 15 дільниць, Мелітопольський – 21, Бердянський – 11. Станом на 01 липня 1921 року фактично працювали в Запорізькому повіті 3 судді, Мелітопольському – 4, Бердянському – 1 суддя. Підпорядковані вони були Губернському відділу юстиції.

Обласний суд було створено в 1939 році, одночасно із створенням Запорізької області.

 

В цьому будинку в 1939 році розпочав свою діяльність    

Запорізький обласний суд

 

У 1941 році при підході до м. Запоріжжя німецьких військ за вказівкою Народного комісаріату Юстиції УРСР всі розглянуті обласним судом кримінальні та цивільні справи (крім справ про контрреволюційні злочини), а також все листування були знищені.

Не розглянуті кримінальні справи були направлені для розгляду до Свердловського обласного суду. І Запорізький обласний суд припинив свою діяльність.

Місто Запоріжжя було звільнено від німецьких загарбників 14 жовтня 1943 року. А вже 15 жовтня 1943 року обласний суд поновив свою діяльність.

Відповідно до ст. 88 Конституції Української РСР, яка діяла в післявоєнний період, голова обласного суду, його заступники, члени суду і народні засідателі обиралися обласною Радою депутатів трудящих терміном на 5 років. Про свою роботу обласний суд звітував перед обласною Радою.

В обласному суді було дві колегії: кримінальна і цивільна. У цивільній колегії працювало 4 судді, у кримінальній – 5 суддів.

Обласним судом розглядалися касаційні скарги, протести на вироки та рішення районних судів і постанови народних суддів, що не набрали чинності. А також обласним судом розглядалися по першій інстанції справи, які законодавством були віднесені до його компетенції.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 14.08.1954р. при обласному суді було створено президію обласного суду, склад якої затверджувався виконавчим комітетом обласної Ради депутатів трудящих.

Президія обласного суду розглядала в порядку судового нагляду протести Генерального прокурора СРСР, Прокурора УРСР, голови Верховного Суду УРСР, їх заступників, прокурора області і голови обласного суду на вироки, рішення, ухвали районних та міських народних судів, які набрали чинності та постанови народних суддів, а також на ухвали судових колегій обласного суду, постановлених за касаційними скаргами та протестами.

Незважаючи на те, що судові органи були і є однією із гілок влади, на жаль, за радянських часів вони змушені були здійснювати правосуддя в непристосованих для їх роботи умовах. І тільки у 1993 році розпорядженням державної адміністрації Запорізької області обласному суду була надана можливість користуватися ще й приміщенням, що раніше належало обласному комітету КП України по проспекту Леніна № 162. Тепер в цьому приміщенні працює більша частина суддів, працівників апарату суду, бухгалтерія та інші підрозділи.

 


Новий будинок апеляційного суду Запорізької області

 

В різні періоди, в Запорізькому обласному суді працювали і очолювали його гідні люди. Професіонали і блискучі організатори, вони залишили чудовий слід у справі, якій служили, а найголовніше – добру пам`ять людей про себе. Вони були і залишаються нашою гордістю.

 

Колектив суду 1960р.

 

Колектив суду 2007р.

 

 24 серпня 1991 року, у розвиток Декларації про державний суверенітет України, був підписаний Акт проголошення незалежності України. В умовах будівництва в країні незалежної, суверенної, демократичної правової держави відбулися зміни і в судовій системі.

Систему судів загальної юрисдикції складають: місцеві суди, апеляційні суди, спеціалізовані суди з найвищим судовим органом в цій системі – Верховним Судом України.

Значення судів у житті України постійно зростає, оскільки саме на судову владу покладаються завдання захисту конституційного устрою України, забезпечення законності у державі та надійний захист прав і свобод громадян.

День 15 грудня 1992 року для судової системи України був ознаменований прийняттям Закону «Про статус суддів», згідно якого судді як носії судової влади в Україні здійснюють правосуддя в умовах, які унеможливлюють вплив законодавчої та виконавчої влади. Цим Законом були визначені гарантії незалежності, принципи належного функціонування судової системи, умови для зайняття посади судді та припинення його повноважень. Передбачено питання матеріального забезпечення суддів, їх соціальний захист, встановлені підстави для дисциплінарної відповідальності.

Прийняття цього Закону стало важливим етапом становлення суду, як рівноправної гілки серед органів державної влади, покликаної забезпечити законність в державі.

У 2001 році обласний суд отримав не тільки нову назву - апеляційний суд, а й новий статус. Замість касаційного оскарження судових рішень законодавцем введено новий порядок перегляду справ, тобто перевірка правильності, законності та обґрунтованості рішень, постановлених місцевими судами, які не набрали чинності.

         Відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №452/2017 "Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах" апеляційний суд Запорізької області було ліквідовано та утворено Запорізький апеляційний суд, який розпочав свою прцесуальну діяльність 5.10.2018 року.

На сьогоднішній день в Запорізькій області діє 28 місцевих судів та апеляційний суд. В Запорізькому апеляційному суді наразі працюють 17 суддів. До складу апеляційного суду входять висококваліфіковані судді, обрані на цю посаду безстроково.

  

Колишні голови Запорізького обласного суду, а нині Запорізького апеляційного суду

   

ЄЛІЗАРОВ Михайло Антонович  

Голова Запорізького обласного суду (1939-1958)

 
 

ПАВШУКОВА Ольга Гаврилівна

Голова Запорізького обласного суду (1958-1963)

  

МЕЩАНІНОВ Геннадій Йосипович

Голова Запорізького обласного суду (1963-1995)


 

   КРАВЦОВ Павло Георгійович  

 Голова Запорізького обласного суду (1995-2005)

 

 

 

ГОРОДОВЕНКО Віктор Валентинович

Голова апеляційного суду Запорізької області (2005-2017)