flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом голови

Запорізького апеляційного суду від 15.09.2020  № 21

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення Запорізького апеляційного суду та транспортних засобів на прилеглу до суду територію,

за адресою м. Запоріжжя, вулиця Святого Миколая, 50

1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщень Запорізького апеляційного суду (будинок 50 по вулиці Святого Миколая в місті Запоріжжі) та транспортних засобів на прилеглу до суду територію з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до приміщення Запорізького апеляційного суду та транспортних засобів на прилеглу до суду територію (далі – пропускний режим) здійснюється співробітниками територіального управління Служби судової охорони у Запорізькій області (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму співробітники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

При вчиненні особами протиправних дій стосовно суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, працівників інших органів та установ системи правосуддя, осіб, що перебувають у приміщеннях судів, органів та установ системи правосуддя, співробітники Служби зобов’язані невідкладно вжити заходи, передбачені ст. 162 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

1.4. Пропускний режим до приміщень суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

         1.5. На вході до приміщення суду обладнується пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу та ручними металошукачами, засобами відеонагляду та зв’язку.1.6.   У період, коли в приміщенні суду не проводяться заходи з відправлення правосуддя, до приміщення суду пропускаються лише: голова суду, його заступники, судді, працівники апарату суду, а також особи, які прибули до архіву суду  з метою отримання копій процесуальних документів чи ознайомлення з матеріалами справ з дотриманням вимог до пропуску встановлених цими Правилами.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до будівлі  суду, а також винесення таких цінностей за межі відповідних будівель (приміщень) здійснюється за заявою з відповідною резолюцією голови суду.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до будівлі суду, поряд з  пунктом пропуску обладнано камери схову.

1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на суд.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на керівний склад Служби, а також на голову суду, керівника апарату суду, які інформують начальника, керівний склад Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.10. Примірник цих Правил розміщується поряд з  пунктом пропуску до  суду, на видному та доступному для відвідувачів місці та на веб-сайті суду.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщень суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години, які визначені у Правилах внутрішнього трудового та службового розпорядку суду.

З урахуванням графіку роботи суду у робочі дні, пропуск осіб, які прибули до судових засідань, до приміщень суду розпочинається за 10 хвилин до початку робочого дня та закінчення обідньої перерви, з метою їх своєчасної явки у судове засідання. 

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщень суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, за умови наявності технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному  вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова, заступники голови, судді, керівник апарату, заступник керівника апарату суду, начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення апарату суду, старший судовий розпорядник.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці). 

2.6. Працівники апарату суду пропускаються до приміщень суду, в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення (персональної електронної картки-перепустки).

2.7. До приміщень суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

- працівники правоохоронних органів, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України, працівники апаратів місцевих судів під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у розгляді кримінальних справ та справ з адміністративних правопорушень – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки (в т.ч. отриманої SMS- повідомленням), ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

- особи, що прибули на відкриті судові засідання – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

- особи, які прибули до суду з метою отримання копій процесуальних документів, ознайомлення з матеріалами справи, подачі документів до канцелярії суду тощо, після пред’явлення документа, що посвідчує особу;

- інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком підписаним головою чи керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

- особи, які проходять практику або стажування – за списком підписаним керівником апарату суду (заступником керівника апарату суду) при пред’явленні документа, який посвідчує особу;

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який  через судового розпорядника вживає дії щодо встановлення особи та з’ясовує мету візиту відвідувача, а також вирішує питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до приміщень суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщень суду здійснюється  відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини».

2.9. Адвокати пропускаються до приміщень суду за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката з дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та  адвокатську діяльність». Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, з дозволу  голови суду (виконуючого обв’язки голови суду), з повідомленням керівника апарату суду (заступника керівника апарату суду).

Допуск іноземців та осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату суду (заступника керівника апарату).

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До приміщень суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів,  військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщень  суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників апарату суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщень суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, керівника апарату суду (заступника керівника апарату суду), чергового Служби.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщень суду та не є їх працівниками, заноситься співробітниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи).

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будівлі суду можуть перебувати:

1) судді та працівники апарату суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих будинках (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

5) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо, які прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.19. Вхід та вихід до приміщень суду,  особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через головний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування головного входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (засуджені),  після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби суду, (згідно зі списками, підписаними  головою чи керівником апарату суду);

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників апарату суду, за списком, підписаним головою суду чи керівником апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови суду, керівника апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем співробітників Служби, які здійснюють пропуск осіб до приміщень суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюються під наглядом співробітників Служби.

3.4. Забороняється:

- в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду,  під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень суду

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск до будівлі суду,  осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.12 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) з плакатами чи транспарантами будь-якого змісту, а також з  прапорами великого розміру та закріплених на флагштоці (палиці, жердині).

10) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби;

11) осіб, які своїм виглядом виявляють неповагу до суду (в одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови; одягнені у брудному одязі, шортах, майках та іншому одязі з надто оголеними частинами тіла, пляжному одязі та взутті);

12)  осіб у цирковому, театральному чи маскарадному одязі, з розмальованими обличчями (за виключенням татуювань), в балаклавах, шоломах та іншому вбранні, що не дає змоги ідентифікувати особу.  

4.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування суду, речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщень суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктом пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. У разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, на період дії карантину, забороняється пропуск до приміщень суду осіб:

- з ознаками респіраторних захворювань (блідість обличчя, почервоніння очей, кашель, утруднене дихання та інші) та підвищеною температурою;

- без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, що закривають  ніс та рот (дихальні шляхи).

Можуть вживатися інші обмежувальні, санітарно-епідеміологічні заходи, визначені Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров’я та рекомендовані Радою суддів України.

 

 

  1. Пропуск осіб до приміщень суду в умовах дії особливого правового режиму

 

5.1.  В разі введення в Україні або в Запорізькій області особливого правового режимі (правового режиму надзвичайного стану чи правового режиму воєнного стану), Службою можуть застосовуватися заходи щодо посилення охорони приміщень суду та інші заходи визначені  нормативно-правовими актами, які  регулюють роботу органів державної влади під час введення такого режиму. 

 

 

Розробили:

Заступник начальника ТУ

ССО у Запорізькій області                                                    М. СОБОЛЬ

 

Керівник апарату

Запорізького апеляційного суду                                           І. ПРУГЛО